NOTÍCIES

El calendari de millores urbanes suma una nova setmana a Almussafes


Del 5 al 9 de febrer, els operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes, junt amb els 17 treballadors contractats a través dels programes d’ocupació del Servef EMCORD i EMCORP, han completat un nou paquet d’intervencions de manteniment urbà en la població. Algunes d’estes accions, que formaven part del planning previst per a la passada setmana, no es van poder realitzar com a conseqüència de l’episodi de pluges, i altres encara es troben en procés d’execució.

En el mapa general d’actuacions estan indicades les zones de localització del calendari d’actuacions executades des de dilluns passat dia 5 i fins hui divendres 9 de febrer, tant en els carrers com en les zones verdes, instal·lacions municipals i àrees industrials.

A més de les obres d’entaulellat que s’han realitzat en el polígon industrial, durant la present setmana s’ha procedit a la reparació de diverses fugues d’aigua i a la neteja i reparació d’embornals en el nucli urbà.

Els especialistes en el sector de la construcció també han dut a terme reparacions en el camp de futbol municipal, on s’ha renovat la porta d’accés a una de les sales, i en la Ronda Síndic Antoni Albuixech, en la que han reinstal·lat la senyalització vial i anivellat les trapes del clavegueram, ambdós intervencions conseqüència de les obres d’asfaltat realitzades en la mateixa.

La posada a punt de la senyalització vertical i la instal·lació de noves cobertes metàl·liques en els contenidors, tant del nucli urbà com de les zones industrials, també han centrat el calendari d’obres setmanal.

Finalment, els treballadors han donat solució a diferents incidències diàries, a més de procedir a la reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i a la millora dels aparcaments municipals, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge dels carrers.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME