MANTENIMENT i NETEJA

El personal contractat pels plans d’ocupació d’Almussafes, essencial per a l’execució de tasques de neteja i manteniment

En els últims dies s’han dut a terme reparacions, entre altres llocs, en el paviment, el camp de futbol i el Centre d’Informació Juvenil


Les brigades municipals de l’Ajuntament d’Almussafes prossegueixen amb la seua labor de manteniment i neteja dels espais públics situats en el terme municipal. En les últimes jornades, treballadors i treballadores del consistori han incidit, sobretot, en la neteja amb aigua a pressió de voreres, contenidors i pipicans i en diverses reparacions, tant en l’exterior com a l’interior d’edificis.

Aquestes reparacions s’han realitzat en el nucli urbà i en el polígon industrial. Així, s’han arreglat arquetes al parc empresarial Joan Carles I i s’han resolt desperfectes en voreres, el paviment de tot el terme municipal i en els lavabos del Camp de Futbol. Quant al Centre d’Informació Juvenil, s’han abordat qüestions relacionades amb l’accessibilitat i amb el deteriorament d’alguns barandats.

Altres de les actuacions han tingut per objecte la reinstal·lació d’un fanal, amb la seua corresponent posada a punt del ferm, el repintat de passos de vianants i la pintura d’una paret a la biblioteca. “El suport del personal contractat a través dels plans d’ocupació és essencial per a aconseguir executar aquesta gran quantitat de tasques”, afirma el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.