TRANSP. NORMATIVA TRAMITACIÓ

EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (POSSIBILITAR EL VOT NO PRESENCIAL EN LES SESSIONS PLENÀRIES)

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ
(PUBLICACIÓ AJUNTAMENT)
28/04/2020
DATA D’APROVACIÓ
(PUBLICACIÓ BOP)
12/05/2020
DATA DE PUBLICACIÓ
(PORTAL DE TRANSPARÈNCIA D’ALMUSSAFES)
02/06/2020
PERÍODE D’EXPOSICIÓ FINS AL15/07/2020
EDICTE AJUNTAMENT (APROVACIÓ INICIAL)
ANUNCI BOP (APROVACIÓ INICIAL)