SUBVENCIONS – LLOGUER HABITATGE

CONVOCATÒRIA 2022

PRIMERA CONVOCATÒRIA: TERMINI OBERT DEL 5 AL 20 DE DESEMBRE DE 2022 (AMBDÓS INCLOSOS)

PRIMERA CONVOCATÒRIA: TERMINI OBERT DEL 7 DE JUNY FINS AL 6 DE JULIOL DE 2022 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTATS (SEGONA CONVOCATÒRIA)

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
SEGONA FASE
(ANUNCI)
05/01/2023
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
PRIMERA FASE
(ANUNCI)
29/12/2022

LLISTATS (PRIMERA CONVOCATÒRIA)

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
SEGONA FASE
(ANUNCI)
20/10/2022
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
PRIMERA FASE
(ANUNCI)
26/09/2022

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
SEGONA CONVOCATÒRIA
ANUNCI BOP
(SEGONA CONVOCATÒRIA)
05/12/2022
BASES
(SEGONA CONVOCATÒRIA)
21/11/2022
SOL.LICITUD
I JUSTIFICACIÓ
(ANNEX I – SEGONA
CONVOCATÒRIA)
21/11/2022
DECLARACIÓ RESPONSABLE
LLOGUER VIVENDA
(ANNEX II – SEGONA
CONVOCATÒRIA)
21/11/2022
DOCUMENTS JA PRESENTATS
EN L’AJUNTAMENT
(ANNEX III – SEGONA
CONVOCATÒRIA)
21/11/2022
PRIMERA CONVOCATÒRIA
ANUNCI BOP06/06/2022
BASES25/05/2022
SOL.LICITUD
I JUSTIFICACIÓ
(ANNEX I)
06/06/2022
DECLARACIÓ RESPONSABLE
LLOGUER VIVENDA
(ANNEX II)
06/06/2022
DOCUMENTS JA PRESENTATS
EN L’AJUNTAMENT
(ANNEX III)
06/06/2022