SUBVENCIONS – LLOGUER HABITATGE

CONVOCATÒRIA 2020

TERMINI OBERT FINS AL 15 DE SETEMBRE DE 2020 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
CONCESSIÓ PROVISIONAL
(QUART LOT)
DECLARACIÓ D’EXCEPCIONALITAT
PER A LA REANUDACIÓ DEL TRÀMIT
ADMINISTRATIU

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
INSTÀNCIA DE CONFORMITAT
BASES
SOL.LICITUD
DECLARACIÓ D’HABITABILITAT
DECLARACIÓ DE PARENTIU
JUSTIFICACIÓ
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
MODEL CERTIFICAT PAGAMENT
LLOGUER VIVENDA
DECLARACIÓ RESPONSABLE
LLOGUER VIVENDA