SUBVENCIONS – IDIOMES

CONVOCATÒRIA 2019

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
BASES
SOL.LICITUD
PRESSUPOST
JUSTIFICACIÓ
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA