SUBVENCIONS – EVENTS ESPORTIUS

2020

TERMINI OBERT

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
BASES –
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
1. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
OFICIALS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
JUSTIFICACIÓ
2. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
NO OFICIALS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
JUSTIFICACIÓ
3. SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ
EN CAMPIONATS OFICIALS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD –
PARTICIPACIÓ ESPORTISTES
JUSTIFICACIÓ –
PARTICIPACIÓ ESPORTISTES
SOL.LICITUD –
PARTICIPACIÓ CLUBS
JUSTIFICACIÓ –
PARTICIPACIÓ CLUBS
SOL.LICITUD –
PARTICIPACIÓ VETERANS/NES
JUSTIFICACIÓ –
PARTICIPACIÓ VETERANS/NES
4. SOL.LICITUD DE CELEBRACIÓ
D’ANIVERSARIS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
JUSTIFICACIÓ