SUBVENCIONS – CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD
DE SALA O DESPATX
REGLAMENT D’ÚS DE LES
INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
SOL.LICITUD D’ÚS I GRATUÏTAT
NORMES PER A LA CONCESSIÓ
DE PREMIS A L’ESPORT
D’ALMUSSAFES
FITXA D’ACTIVITATS EN
LES FESTES LOCALS
FITXA D’ACTIVITATS EN
EL MES DE L’ESPORT
FUNCIONAMENT D’ENTREGA
DE PREMIS DE L’ESPORT