SUBVENCIONS – ORDINÀRIES

TERMINI OBERT DE L’1 FINS AL 20 DE JUNY DE 2020

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
Bases
Sol.licitud i Programa
Justificació
Anunci d’alçament de la suspensió de
procediments: Subvencions d’Esports i
Cultura 2020
Anunci d’obertura de termini
Model d’alta de pagament per transferència