SUBVENCIONS – ORDINÀRIES A ENTITATS CULTURALS, FESTIVES, CÍVIQUES O SOCIALS

CONVOCATÒRIA 2022

TERMINI PENDENT D’OBERTURA

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI BOP
SOL.LICITUD28/07/2022
BASES22/07/2022
ANNEX I:
PROGRAMA D’ACTIVITATS
I PRESSUPOST
26/07/2022
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
26/07/2022