SUBVENCIONS – CONTRACTACIÓ EN COOPERATIVES DEL SECTOR AGRARI

CONVOCATÒRIA 2020

TERMINI OBERT DEL 30 D’OCTUBRE FINS AL 30 DE NOVEMBRE DE 2020 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ACTA07/04/2021

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD29/10/2020
BASES29/10/2020
ANUNCI BOP29/10/2020
ANNEX 1 – DADES
DEL CONTRACTE I
DE LA PERSONA
29/10/2020
ANNEX 2 – MODEL
INFORMATIU PERSONES
TREBALLADORES
29/10/2020
CONVENI D’ADHESIÓ AL
PLA ESTRATÈGIC DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
2016-2020
29/10/2020