SUBVENCIONS – AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DELS COMERÇOS LOCALS, PERSONES FÍSIQUES I EMPRESES QUE OFERISQUEN SERVEIS PROFESSIONALS

CONVOCATÒRIA 2020

TERMINI: OBERT DEL 17 FINS AL 23 DE DESEMBRE DE 2020 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI
(llistat definitiu)
09/02/2021
ANUNCI
(llistat provisional)
30/12/2020

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD16/12/2020
BASES16/12/2020
ANUNCI BOP16/12/2020
ANNEX 1
(declaració responsable)
16/12/2020
ANNEX 2
(declaració d’ajudes
de mínims)
16/12/2020
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
16/12/2020