SUBVENCIONS – TARGETA FAMILIAR

2020

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS SERÀ DE 3 MESOS DES DEL NAIXEMENT O L’ADOPCIÓ, O DES DE LA DATA QUE EL/LA MENOR VA COMPLIR L’EDAT D’1 A 3 ANYS

PER ALS NASCUTS O COMPLITS L’ANY 2020 ABANS DE LA DATA D’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, EL TERMINI SERÀ DE 3 MESOS DES DE L’ENDEMÀ A LA PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE D’AQUESTES BASES EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)

LLISTATS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANNEX 1 – SOL.LICITUD07/08/2020
ANUNCI BOP07/08/2020
BASES07/08/2020
ANNEX 2 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’INGRESSOS
07/08/2020
ANNEX 3 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’INGRESSOS PER MANUTENCIÓ
07/08/2020
ANNEX 4 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE NO REBRE ALTRA SUBVENCIÓ
05/02/2021

SOL.LICITUD D’ADHESIÓ DE COMERÇOS AL PROGRAMA ‘TARGETA FAMILIAR’

DESCRIPCIÓDOCUMENT
SOL.LICITUD