Subvenció a la contractació (no habilitades)

CASTELLANOVALENCIÀ
Bases Bases
Anuncio BOP Anunci BOP
Solicitud Sol·licitud
Anexo I Annexe I
Anexo II Annexe II
Convenio Adhesión Plan Ocupación Conveni Adhesió Plà Ocupació
Modelo de alta de pago por transferencia Model d’alta de pagament per transferència
 Models de justificació