RECURSOS COVID19: INFORMACIÓ AMPLIADA I DOCUMENTS IMPORTANTS

ALTRES DOCUMENTS

COMUNICATÀMBITDOCUMENT / ENLLAÇ
HORARI EXTRAORDINARI CORREUSLOCAL
GUIA DE RECOMANACIONS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
COMERCIAL A DISTÀNCIA I
PROVEÏMENT DE ZONES RURALS
SENSE LOCALS COMERCIALS
NACIONAL
GUIA DE BONES PRÀCTIQUES
PER ALS ESTABLIMENTS DEL
SECTOR COMERCIAL
NACIONAL
LLISTA D’ACTIVITATS ESSENCIALS
(DEFINITIVA)
NACIONAL
MESURES SOCIALS DE L’ESTAT
CONTRA EL CORONAVIRUS
NACIONAL
DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS
PEL QUE FA ALS VIATGES PEL COVID-19
NACIONAL
GUIA DE PREVENCIÓ I CONTROL ENFRONT
DEL COVID-19 EN RESIDÈNCIES DE MAJORS
I ALTRES CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE
CARÀCTER RESIDENCIAL
NACIONAL
COMUNICAT PER A GARANTIR
L’ALIMENTACIÓ DE COLÒNIES FELINES
NACIONAL