COVID19

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT: RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS


DESCRIPCIÓDOCUMENT
GUIA – Pla per a latransició cap a una
nova normalitat: Respostes a preguntes
freqüents
BOE – TMA/384/2020 (Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana)
BOE – SND/386/2020 (Ministeri de Sanitat)
BOE – SND/388/2020 (Ministeri de Sanitat)

Categorías:COVID19