COVID19

NETEJA I DESINFECCIÓ DE MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES

Per a la neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, es podran seguir qualsevol dels mètodes següents:

🧼 1- Rentada i desinfecció de les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60º-90º (cicle normal de llavadora).

🚿 2- Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1,50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després llavar amb aigua i sabó i aclarir bé per a eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

😷 3- A causa de les circumstància especials de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, s’ha establit que es puga utilizar, per a aquesta fi, qualsevol dels productes virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a PT2 (ús ambiental), que han passat la Norma 14476 d’activitat virucida i que es troben registrats per a ús pel públic en general (estos productes que estan autoritzats en la seua manera d’ocupació per a superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). El seu ús serà d’acord a les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l’ús diluïut o no del producte i als temps de contacte necessari per a l’activitat desinfectant. Una vegada desinfectades les màscares, es llavaran amb abundant aigua i sabó per a eliminar qualsevol resta química i es deixaran assecar.

Categorías:COVID19, SANITAT