GVA

LLAVAR-NOS LES MANS ÉS UNA MESURA ESSENCIAL PER A PREVINDRE INFECCIONS, TAMBÉ EL CORONAVIRUS

ℹ Quan hem de llavar-nos-les?

🧼🚿✅ Com fer-ho de manera correcta?

👌 Protegeix-te i protegeix als altres.

Segueix totes les recomanacions! ⬇

Categorías:GVA