COVID19

L’Ajuntament d’Almussafes modifica el seu calendari fiscal per a adaptar-se a la declaració de l’estat d’alarma

El consistori amplia el termini per al pagament d’alguns impostos i retornarà l’import de cursos, activitats i entrades d’aquelles iniciatives que no s’hagen celebrat

També es reintegraran els diners de la taxa per ocupació del domini públic local del mercat dels dimarts i de les terrasses corresponent al període d’inactivitat


L’administració local almussafenya anuncia que adapta el seu calendari fiscal amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya per a lluitar contra el coronavirus. El consistori ha decidit ampliar terminis, potenciar el fraccionament per al pagament de tributs i reintegrar l’import abonat per activitats que no s’han pogut celebrar. Amb aquest primer paquet de mesures econòmiques, que segons el primer edil, Toni González, no serà l’únic que s’aprove en aquest sentit, es busca que el procés “es duga a terme de la manera més responsable, justa i còmoda per a tots i totes”.

Almussafes ja ha adoptat les primeres decisions en el pla econòmic a conseqüència de la crisi sanitària generada pel coronavirus. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat la modificació del seu calendari fiscal. Les primeres mesures adoptades en aquest sentit, que segons l’executiu municipal no seran les úniques, estan relacionades amb el fraccionament en el pagament de taxes i la devolució d’aquelles que graven activitats que per les circumstàncies actuals no han pogut desenvolupar-se.

L’Ajuntament d’Almussafes modifica el seu calendari fiscal per a adaptar-se a la declaració de l’estat d’alarma

“La situació que estem vivint ens obliga a adaptar-nos a nivell administratiu. En un moment en el qual moltes persones no estan obtenint ingressos a causa de l’estat d’alarma, en el qual a més tan sols estem funcionant amb serveis mínims en el consistori i en el qual moltes iniciatives no estan realitzant-se hem de reorganitzar-nos per a reintegrar pagaments, ampliar terminis i potenciar el fraccionament perquè tot es porte a terme de la manera més responsable, justa i còmoda per a tots i totes”, ressalta l’alcalde, Toni González.

En primer lloc, s’ha decidit ampliar fins a l’1 de juliol el termini per a presentar les sol·licituds de fraccionament de l’Impost de Béns Immobles de l’exercici 2020, sense interessos de demora, sempre que es complisquen els requisits establits en l’ordenança corresponent, procedint-se a realitzar el primer càrrec en compte el 10 de juliol d’enguany. També en relació amb l’IBI, s’amplia el període per a presentar les sol·licituds de bonificació d’aquest impost per família nombrosa fins a l’1 de juny.

En segon lloc, es retornarà l’import cobrat en concepte de cursos i activitats del consistori per la part del període de temps que no s’han pogut impartir els mateixos a causa del tancament de les instal·lacions municipals, per al que serà necessari presentar una sol·licitud per part de la persona interessada. Aquesta restitució inclou les mensualitats de les activitats esportives i els tiquets per a esdeveniments culturals i recreatius que no s’hagen pogut portar a terme, com les entrades del cinema o dels espectacles de màgia previstos per al Congrés Màgic Nacional, que tal com es va anunciar s’ha ajornat per al mes de setembre. Igualment, haurà de demanar-se al Departament de Cultura de l’Ajuntament.

Finalment, l’executiu municipal procedirà a la devolució de la part proporcional de la taxa per ocupació del domini públic local del mercat ambulant del dimarts corresponent al període de temps que es mantinga suspés. En aquest punt s’inclou també l’ocupació d’espai amb taules, cadires i marquesines per part dels establiments hostalers, atés que no s’ha produït el fet imposable.

Pagament de taxes i impostos

Amb la citada reorganització del calendari fiscal, s’han modificat ja els períodes per a l’abonament de diverses taxes, retardant i ampliant les dates de pagament i potenciant el fraccionament d’aquest. L’IBI de naturalesa urbana i rústica haurà de pagar-se entre el 6 de maig i el 24 de juliol, amb el que es retarda en 15 dies l’inici del cobrament i s’allarga més enllà dels dos mesos habituals (amb possibilitat de fer-lo efectiu en tres terminis i sense interessos de demora). El primer venciment es carregarà el 10 de juliol, el segon el 5 d’octubre i el tercer el 7 de desembre.

El pagament per l’ús d’espai en el marcat exterior s’amplia fins al 23 de juny (3 mesos), el del mercat interior i les marquesines fins al 20 de maig (1 mes) i el dels guals fins al 22 de juny (1 mes). L’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de moment s’han quedat fora del primer paquet de mesures “perquè se solen cobrar a la fi d’any i hi ha marge per a decidir com reestructurar la manera de fer-los efectius”, assenyala l’alcalde.