COMPLEMENTARIS

JOVE, INSCRIU-TE TELEMÀTICAMENT A GARANTIA JUVENIL

👉🏽 El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), davant la situació actual originada per la COVID19, ha habilitat la possibilitat perquè que les i els joves puguen remetre la sol·licitud d’inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil per correu electrònic 📩 evitant així el desplaçament que abans era necessari per a presentar-la per registre.

📌 Ara només és necessari descarregar-se el formulari 📝 que trobaràs en la web de Garantia Juvenil-SEPE i enviar-ho emplenat a següent correu electrònic ➡️ garantiajuvenil@sepe.es

📣 Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball‼️

A més a més, a la web del SEPE pots consultar totes les mesures que s’han pres des del començament de l’alerta sanitària per a fer front a la situació generada per l’evolució de la COVID19.

Període d’inscripció:

🗓 Del 01/04/2020 al 15/06/2020

Requisits

👉🏽 Per a inscriure’s en Garantia Juvenil és necessari:

✅ Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

✅ Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

✅ Tindre més de 16 anys o menys de 30 anys, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

✅ No haver treballat, ni haver rebut accions educatives o formatives (de 40 > hores mensuals) en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

✅ Presentar una declaració expressa de tindre interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

✅ En el cas dels demandants d’ocupació bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Categories: COMPLEMENTARIS