COVID19

INFORMACIÓ SOBRE SUBSIDIS

El Govern aprovà ahir nous subsidis per falta d’activitat per a empleades de llar i per finalització de contractes temporals.

  • Podran sol·licitar-ho les empleades de llar que hagen deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, a causa de la crisi sanitària del COVID19.
  • Les beneficiàries podran percebre el 70% de la seua base reguladora i aconseguir com a màxim el SMI.
  • D’altra banda, tenen dret a un subsidi excepcional els qui tingueren contracte d’almenys dos mesos que s’hagen extingit durant l’estat d’alarma i no hagen cotitzat suficient per a accedir a la prestació per desocupació.

Categorías:COVID19