GVA

DOGV – RESOLUCIÓ DEL 09/12/2020 – MESURES ADDICIONALS RELATIVES ALS LOCALS D’OCI NOCTURN

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, de les conselleres de Sanitat Universal i Salut Pública; i de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’acorden mesures addicionals relatives als locals d’oci nocturn.

Els establiments i locals d’oci nocturn afectats per la suspensió d’activitats prevista en la Resolució de 6 de novembre de 2020 podran realitzar activitats de restauració i hostaleria compatibles amb la seua llicència o autorització en l’horari que els corresponga per la seua activitat. L’exercici de l’activitat referida en l’apartat anterior s’ajustarà a les mesures preventives, limitacions d’aforament i altres condicions establides per la normativa sanitària vigent per als establiments d’hostaleria i restauració, incloses les limitacions horàries. Els establiments afectats per aquesta resolució són aquells classificats en l’epígraf 1.2.5 i 2.7, -a excepció del 2.7.6– del Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics de la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

L’autorització recollida en l’apartat anterior serà aplicable als establiments de sales de festes, discoteques i sales de ball, que acrediten mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’Ajuntament que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, i es guardaran els aforaments i distàncies disposats en les mesures establides per la normativa sanitària vigent per als establiments d’hostaleria i restauració. En els locals amb espai destinat a pista de ball o similar, no podrà ser destinat a l’ús habitual, però podrà ser utilitzat per a instal.lar taules o agrupacions de taules. No es permet el ball i el consum es farà sempre amb les persones assegudes a taula

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resolució del 09/12/2020

Categorías:GVA

Etiquetado como:,