COMUNICACIÓ – SERVEIS

REDACCIÓ DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Redacció, disseny, supervisió i control de la correcta distribució dels Quatre Cantons, Butlletí d’Informació Municipal de periodicitat bimensual, en el que es dóna difusió als esdeveniments celebrats en la localitat durant el període temporal de cobertura de cada número editat.

Pàgina del BIM

GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PER INTERNET AWTV

ACCÉS AWTV

ORGANITZACIÓ I DISSENY DE CAMPANYES INFORMATIVES MUNICIPALS

COORDINACIÓ DE LES SEGÜENTS PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ANUALS:

Agenda d’Activitats

Coordinació, direcció, redacció, correcció, supervisió i control de la correcta distribució de l’Agenda d’Activitats de l’Ajuntament, publicació de caràcter bimensual en què es dóna cobertura informativa a les activitats impulsades des de les diferents àrees municipals.

Llibre de Festes

Coordinació de l’arreplega d’informació (programació, imatges gràfiques i articles històrics), contacte directe amb el dissenyador i, amb posterioritat, amb la impremta encarregada de la seua impressió, correcció i responsabilitat de la correcta distribució del Llibre de Festes, que s’edita anualment en el mes de juny.

Calendari Municipal

Coordinació de l’arreplega d’informació, contacte amb els responsables directes dels centres educatius implicats en el projecte, supervisió en la impremta, correcció i responsabilitat de la correcta distribució de l’Almanac Municipal que s’edita cada any en el mes de desembre.

REDACCIÓ DE COMUNICATS DE PREMSA

ORGANITZACIÓ DE RODES DE PREMSA

DISSENY DE CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PRESENTACIÓ DELS ACTES OFICIALS

COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DE LA GALA BENÈFICA DE LA TAULA PER LA SOLIDARITAT

DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE LA WEB MUNICIPAL AIXÍ COM DE LES DIFERENTS APLICACIONS QUE UTILITZA L’AJUNTAMENT

SERVICI DE COMUNICACIÓ A ASSOCIACIONS I PARTICULARS

Este servici informatiu perseguix donar la major cobertura informativa a tots aquells esdeveniments i fets noticiables que es generen en la població per part de les diferents entitats locals i particulars.

FUNCIONAMENT DEL SERVICI

L’associació o particular ha de remetre, a través del correu electrònic del Gabinet de Comunicació almussafes_bim@gva.es la informació redactada referida a l’activitat o esdeveniment.

El fet redactat haurà de ser noticiable i de rellevància informativa.

La informació s’enviarà en format word o pdf.

Es podrà adjuntar alguna imatge a la informació remesa (en format jpg o jpeg).

En el correu, s’especificarà el nom i telèfon de contacte de la persona que envia l’article.

Una vegada rebuda la informació, des del Gabinet de Comunicació es reenviarà, en un breu espai de temps, als mitjans de comunicació comarcals i provincials per a la seua difusió en els mateixos.