COMUNICACIÓ – ORGANIGRAMA

CÀRRECRESPONSABLE
Regidor/a:
Regidor de ComunicacióJaime Wic Rosa
Personal del Departament:
Tècnica en Comunicació, Relacions Socials i ProtocolMª José Girona Garcerán
Operador Informàtic, Desenvolupament d’Aplicacions i Web MunicipalSalvador Navarro Calatayud