CMFPA – ACTIVITATS

L’oferta formativa desplegada al centre s’enriqueix amb una programació anual d’activitats complementàries que inclou visites culturals, xarrades, tallers, sopars, etc.

Aquestes activitatstenen com a objectiu crear un entorn de convivència positiva entre les persones que assisteixen al centre i potenciar la integració social i l’acollida de persones nouvingudes. A més, a l’hora de dissenyar aquestes activitats es tenen en compte alguns criteris, com ara:

  • Abordar temes relacionats amb la millora de la convivència, en la no discriminació per raons de sexe, d’origen i culturals, d’orientació sexual, etc;  i en el acompliment dels objectius generals educatius del CMFPA.
  • Implicar a associacions i professionals del municipi per tal d’afavorir la integració del centre en el municipi i el seu teixit associatiu i empresarial.
  • Implicar a les propies persones participants en el centre a que organitzen algun taller o activitats, tot afavorint la participació de les persones.
  • Promoure la participació intergrupal i intergeneracional.

Per a la seua realització, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes treballa amb l’Associació d’Alumnes del Centre i amb diferents departaments de l’Ajuntament d’Almussafes (Biblioteca Municipal, Departament de Cultura, Regidoria d’Igualtat, etc.)

La PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES segueix el següent esquema:

ACTIVITAT-1: Activitat al voltant del 25 de novembre (Dia Internacional contra la violencia cap a les dones) (Activitat recollida dintre del Pla de Convivència).
ACTIVITAT-2: Taller.
ACTIVITAT-3: Xarrada.
ACTIVITAT-4: Xarrada .
ACTIVITAT-5: Taller.
ACTIVITAT-6: Eixida cultural.
ACTIVITAT-7: Sopar de Nadal.
ACTIVITAT-8: Activitat del Pla Director (Activitat recollida dintre del Pla de Convivència).
ACTIVITAT-9: Activitat en la Setmana de la Salut.
ACTIVITAT-10: Activitat ‘Programa de Voluntariat pel Valencià’ (Activitat recollida dintre del Pla d’Acollida).
ACTIVITAT-11: Activitat Setmana de la Igualtat (Activitat recollida dintre del Pla de Convivència).
ACTIVITAT-12: Eixida Cultural al mes de març (àmbit de Ciències Socials).
ACTIVITAT-13: Activitat en la Setmana del Llibre.
ACTIVITAT-14: Eixida Cultural al mes de maig  (àmbit Cientificotecnològic).
ACTIVITAT-15: Sopar de Fi de curs  (Activitat recollida dintre del Pla de Convivència).