SELECCIÓ DE TREBALLADORS PROGRAMA DE FOMENT D’OCUPACIÓ AGRÀRIA – ZONES RURALS DEPRIMIDES 2019

OBRA: Desbrossament i neteja de límits de camins rurals, Parc Rural i barranc.

REQUISITS DE LES PERSONES INTERESADES
1. Estar inscrites en LABORA com a desocupades
2. Haver treballat 3 mesos en en el sector agrari en la última campanya.
LLOCS DE TREBALL
11 Peons agrícoles
3 capataços
DURADA DEL CONTRACTE
1 mes (juliol)
CONVENI LABORAL
Sector agropecuari
TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Del 28 de maig al 07 de juny de 2019

*Passar per l’ADL (Agència Desenvolupament Local) per a recollir la documentació

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Bases Selecció Programa de Foment d’Ocupació Agraria