PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2016-2020

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Pla de foment de l’ocupació 2016-2020