SELECCIÓ ALUMNAT ESCOLA D’OCUPACIÓ «ET FORMEM»

L’Ajuntament d’Almussafes va a posar en marxa una Escola d’Ocupació subvencionada pel SERVEF en les especialitats de:

 • IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web
 • IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals

Es tracta d’un programa mixt d’ocupació-formació, en el qual l’alumnat estarà contractat amb un contracte de formació.

Els requisits per a participar en la selecció són:

 • Ser major de 18 anys.
 • Tindre el Graduat en ESO o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Competències Clau de nivell 2 o titulacions superiors (s’haurà d’aportar documentació acreditativa)
 • Estar enscrits en el SERVEF com a desocupats/des

Col·lectius prioritaris als quals va dirigit:

 • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.
 • Dones, en especial víctimes de violència de gènere.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones que pateixen discriminació en l’accés a l’ocupació per alguna situació personal.
 • Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.
 • Persones en desocupació de llarga duració.

Número d’alumnes: 10

Duració: del 2 de maig de 2018 a l’1 de maig de 2019.

Horari: de 7:00 a 15:00 h.

Lloc: Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.

Les persones interessades poden dirigir-se per a més informació a l’ADL.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Bases
Acta selecció