TALLER D’OCUPACIÓ: T.E. MANTENIMENT I CONSOLIDACIÓ MUNICIPI D’ALMUSSAFES

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DEL 26 AL 30 DE JULIOL DE 2021 (AMBDÓS INCLOSOS)

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant Instància General, disponible en la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes www.almussafes.net o en les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

DOCUMENTS I TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI23/07/2021
BASES
(ALUMNAT)
30/07/2021
BASES
(PERSONAL DOCENT)
23/07/2021
ANNEX 3 – CURRÍCULUM
VITAE
23/07/2021
ANNEX 2 – SOL.LICITUD23/07/2021
ANNEX 1 – RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
(ALUMNAT)
30/07/2021
ANNEX 1 – RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
(PERSONAL DOCENT)
23/07/2021