TALLER D’OCUPACIÓ: ‘ET FORMEM’ – T.E. SUPORT ADMINISTRATIU A DEPARTAMENTS MUNICIPALS II

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DEL 9 AL 15 DE SETEMBRE DE 2021 (ACTUALMENT TANCAT)

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant Instància General, disponible en la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes www.almussafes.net o en les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

DOCUMENTS I TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ACTA DE SELECCIÓ
(ALUMNAT)
16/11/2021
BASES
(ALUMNAT)
16/11/2021
ACTA DE PUNTUACIONS
FINALS
(PERSONAL DOCENT)
07/10/2021
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA
(PERSONAL DOCENT)
07/10/2021
ACTA D’AL.LEGACIONS
I DATA D’ENTREVISTA
(PERSONAL DOCENT)
01/10/2021
ACTA DE BAREMACIÓ
(PERSONAL DOCENT)
22/09/2021
ANUNCI08/09/2021
BASES
(PERSONAL DOCENT)
08/09/2021
ANNEX 3 – CURRÍCULUM
VITAE
08/09/2021
ANNEX 2 – SOL.LICITUD08/09/2021
ANNEX 1 – RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
(PERSONAL DOCENT)
08/09/2021