PROJECTE T’AVALEM: MANTENIMENT I ACCESSIBILITAT D’ESPAIS PÚBLICS

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DE L’11 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2021 (ACTUALMENT TANCAT)

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant el tràmit, disponible en la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes: TRÀMIT

 o en les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

LLISTATS: ALUMNAT

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
VACANTS PREVISTES
(ALUMNAT)
06/04/2022
ACTA DE SELECCIÓ
PROVISIONAL
(ALUMNAT)
22/12/2021

DOCUMENTS: ALUMNAT

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANNEX I: PLACES
D’ALUMNES
10/11/2021
BASES10/11/2021
DECLARACIÓ
RESPONSABLE
10/11/2021

LLISTATS: PERSONAL TÈCNIC

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
ACTA DEFINITIVA –
SEGONA CONVOCATÒRIA
(PERSONAL DOCENT)
14/01/2021
ACTA DE BAREMACIÓ –
SEGONA CONVOCATÒRIA
(PERSONAL DOCENT)
13/01/2022
ACTA DEFINITIVA
(PERSONAL DIRECTIU)
28/12/2021
ACTA DEFINITIVA
(PERSONAL DOCENT)
28/12/2021
ACTA DEFINITIVA
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
28/12/2021
ACTA D’ENTREVISTA
(PERSONAL DIRECTIU)
23/12/2021
ACTA D’ENTREVISTA
(PERSONAL DOCENT)
23/12/2021
ACTA D’ENTREVISTA
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
23/12/2021
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DIRECTIU)
15/12/2021
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DOCENT)
15/12/2021
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
15/12/2021
ACTA DE BAREMACIÓ
(PERSONAL DIRECTIU)
02/12/2021
ACTA DE BAREMACIÓ
(PERSONAL DOCENT)
02/12/2021
ACTA DE BAREMACIÓ
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
02/12/2021
ACTA
(LLOCS NO OFERTATS)
02/12/2021

DOCUMENTS: PERSONAL TÈCNIC

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANNEX I: RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL –
SEGONA CONVOCATÒRIA
03/01/2022
ANNEX II: SOL.LICITUD –
SEGONA CONVOCATÒRIA
03/01/2022
ANNEX III: CURRÍCULUM
VITAE –
SEGONA CONVOCATÒRIA
03/01/2022
BASES –
SEGONA CONVOCATÒRIA
03/01/2022
SELECCIÓ DEL PERSONAL –
SEGONA CONVOCATÒRIA
(ANUNCI)
03/01/2022
ANNEX I: RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
10/11/2021
ANNEX II: SOL.LICITUD10/11/2021
ANNEX III: CURRÍCULUM
VITAE
10/11/2021
BASES10/11/2021
SELECCIÓ DEL PERSONAL
(ANUNCI)
10/11/2021
CONVOCATÒRIA10/11/2021