PROJECTE T’AVALEM: INSTAL.LACIO, MANTENIMENT I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DE L’11 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2021 (ACTUALMENT TANCAT)

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant el tràmit, disponible en la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes: TRÀMIT

 o en les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

LLISTATS: ALUMNAT

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: ALUMNAT

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANNEX I: PLACES
D’ALUMNES
10/11/2021
BASES10/11/2021
DECLARACIÓ
RESPONSABLE
10/11/2021

LLISTATS: PERSONAL TÈCNIC

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: PERSONAL TÈCNIC

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANNEX I: RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL
10/11/2021
ANNEX II: SOL.LICITUD10/11/2021
ANNEX III: CURRÍCULUM
VITAE
10/11/2021
BASES10/11/2021
SELECCIÓ DEL PERSONAL
(ANUNCI)
10/11/2021
CONVOCATÒRIA10/11/2021