PROGRAMA: FOMENT D’OCUPACIÓ AGRÍCOLA (SEPE AGRÍCOLA)

CONVOCATÒRIA 2022

LLISTATS

DESCCRIPCIÓDATADOCUMENT
ACTA DE BAREMACIÓ
I SELECCIÓ
31/05/2022

DOCUMENTS I TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
BASES31/05/2022