PROGRAMA: FOMENT D’OCUPACIÓ AGRÍCOLA (SEPE AGRÍCOLA)

CONVOCATÒRIA 2023

LLISTATS

DESCCRIPCIÓDATADOCUMENT
SELECCIÓ DEFINITIVA
(DILIGÈNCIA-ACTA)
23/06/2023
BAREMACIÓ
I SELECCIÓ
(ACTA)
08/06/2023

DOCUMENTS I TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
BASES26/05/2023