ADL: TALLERS D’OCUPACIÓ I TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES

CONVOCATÒRIA 2022

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
PERÍODE PER A LA PRESENTACIÓ
D’AL.LEGACIONS
(ALUMNAT)
DEL 9 A L’11 DE NOVEMBRE DE 2022
(AMBDÓS INCLOS)
PERÍODE PER A LA PRESENTACIÓ
DE SOL.LICITUDS
(PERSONAL TÈCNIC / PROFESSORAT)
DEL 3 AL 7 D’OCTUBRE DE 2022
(AMBDÓS INCLOSOS)

T.E. MILLOREM EL NOSTRE ENTORN (OBRA I JARDINERIA)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
ACTA FINAL –
ALUMNAT
(OBRA)
29/12/2022
ACTA FINAL –
ALUMNAT
(JARDINERIA)
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (OBRA)
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (JARDINERIA)
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (RECOLZAMENT)
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
29/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (RECOLZAMENT)
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (OBRA)
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (JARDINERIA)
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
16/12/2022
DILIGÈNCIA DE
RECTIFICACIÓ
14/12/2022
ACTA DE SELECCIÓ
DEFINITIVA –
ALUMNAT (OBRA)
14/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (RECOLZAMENT)
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (OBRA)
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (JARDINERIA)
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
13/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (RECOLZAMENT)
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (OBRA)
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (JARDINERIA)
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (RECOLZAMENT)
28/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (OBRA)
28/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT (JARDINERIA)
28/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
28/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
28/11/2022
SELECCIÓ –
ALUMNAT OBRA
(ACTA)
08/11/2022
SELECCIÓ –
ALUMNAT JARDINERIA
(ACTA)
08/11/2022
SELECCIÓ –
PERSONAL TÈCNIC
(ANUNCI)
30/09/2022
ANNEX I –
RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL –
PERSONAL TÈCNIC
30/09/2022

T.E. SUPORT (RECOLZAMENT) ADMINISTRATIU

HORARI: DE 14:00 A 22:00 hores
DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
ACTA FINAL –
ALUMNAT
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
29/12/2022
ACTA DE NOVA
CONVOCATÒRIA –
PUNTUACIÓ FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
27/12/2022
ACTA DE NOVA
CONVOCATÒRIA –
ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
22/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
16/12/2022
DILIGÈNCIA DE
RECTIFICACIÓ
14/12/2022
ACTA DE SELECCIÓ
DEFINITIVA –
ALUMNAT
14/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
13/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
INCIDÈNCIES
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
24/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
24/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
24/11/2022
SELECCIÓ –
ALUMNAT
(ACTA)
08/11/2022
SELECCIÓ –
PERSONAL TÈCNIC
(ANUNCI)
30/09/2022
ANNEX I –
RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL –
PERSONAL TÈCNIC
30/09/2022

T.E. TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES: MILLOREM L’ATENCIÓ A LES PERSONES

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
ACTA FINAL –
ALUMNAT
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
29/12/2022
ACTA FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
29/12/2022
ACTA DE NOVA
CONVOCATÒRIA –
PUNTUACIÓ FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
27/12/2022
ACTA DE NOVA
CONVOCATÒRIA –
ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
22/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
FINAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
16/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
13/12/2022
ACTA DE PUNTUACIÓ
EN L’ENTREVISTA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
13/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
DEFINITIVA –
PERSONAL TÈCNIC –
INCIDÈNCIES
02/12/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DOCENT
24/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
DIRECTOR/A
24/11/2022
ACTA DE BAREMACIÓ
PROVISIONAL –
PERSONAL TÈCNIC –
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
24/11/2022
SELECCIÓ –
ALUMNAT
(ACTA)
08/11/2022
SELECCIÓ –
PERSONAL TÈCNIC
(ANUNCI)
30/09/2022
ANNEX I –
RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL –
PERSONAL TÈCNIC
30/09/2022

DOCUMENTS I TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
BASES –
PERSONAL TÈCNIC
(TOTS ELS TALLERS)
30/09/2022
ACTA –
CONSTITUCIÓ DELS
TALLERS
(TOTS ELS TALLERS)
30/09/2022