MEMBRES DE LA JUNTA LOCAL

Els membres de la Junta de Govern Local són:

* (@) Si desitja enviar un correu electrònic a algun dels membres de la Junta, polse sobre les imatges.

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Alcalde – President
DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
Primera Tinenta d’Alcalde
FAUSTINO MANZANO FUENTES
Segon Tinent d’Alcalde
PAQUI OLIVER GIL
Tercera Tinenta d’Alcalde
PAU BOSCH ALEPUZ
Quart Tinent d’Alcalde