ORGANIGRAMA MUNICIPAL

En l’actualitat, l’organigrama de l’Ajuntament d’Almussafes està integrat per un total de vuit àrees, a través de les quals es desenvolupa la tasca administrativa en cadascun dels diferents departaments

Organigrama Municipal
GENERAL
Organigrama Municipal
1. ALCALDIA
Organigrama Municipal
2. BENESTAR SOCIAL, OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA
Organigrama Municipal
3. ESPORTS, CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT
Organigrama Municipal
4. ÀREA ECONÒMICA
Organigrama Municipal
5. SECRETARIA
Organigrama Municipal
6. SEGURETAT CIUTADANA
Organigrama Municipal
7. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)
Organigrama Municipal
8. URBANISME