COMPLEMENTARIS

BENESTAR SOCIAL: PROGRAMA TURISME IMSERSO – TEMPORADA 2021-2022

Termini de presentació de sol·licituds noves: De l’1 al 30 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

Requisits per a accedir al programa (persones residents en Espanya que complisquen algún dels següents requisits):

  • Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
  • Ser pensionista de viudetat amb 55 anys o més anys d’edat.
  • Ser pensionista per altres conceptes o persona perceptora de prestacions o subsidi de desocupació, amb 60 anys complits o més anys d’edat.
  • Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb 65 anys complits o més anys d’edat.
  • Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del Sistema Públic de la Seguretat Social del pais del que ha retornat.

Més informació a l’Oficina d’Atenció al Major o al telèfon 96 178 39 91 (Ext. 2606).