Avalem Joves Plus 2019

 • Contractacions EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 4

PROGRAMA EMCUJU. DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda50.725,02 euros
Nombre de contractes4
Duració del contracteDe l’01/11/2019 al 31/10/2020
Tipus de contracteContracte en pràctiques

1- Ocupació contractada: Pedagoga/o

Persones contractades: 1

Tasques a realitzar:

 • PROGRAMA INCLUSIÓ SOCIAL
 • Orientació sociolaboral i coordinació amb el personal tècnic de l’ADL.
 • PROGRAMA SOCIOEDUCATIU
 • Atenció directa a l’alumnat del programa socioeducatiu, recolçament en les tasques educatives.
 • Coordinació amb els centres escolars de la zona.
 • Coordinació d’activitats municipals i families.
 • Prevenció en matèria d’absentisme escolar.
 • Tutories individualitzades amb families i tutors/es.
 • Acompanyament en programes d’intervenció en alumnat amb dificultats d’aprenentatge i conductuals.
 • Seguiment de les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió

2- Ocupació contractada: Tècnic/a en animació d’activitats físiques i esportives

Persones contractades: 1

Tasques a realitzar:

 • laboració en totes les tasques de programació esportiva anual.
 • Inspecció instal.lacions esportives.
 • Coordinació programa intertrobades esportives. Organització mes de l’esport/festes.
 • Planificació d’events i activitats esportives.
 • Atenció al públic en Instal.lacions esportives, educatives i culturals.
 • Ajuda en l’organització d’activitats esportives.

3- Ocupació contractada: Tècnic/a en Economia

Persones contractades: 1

Tasques a realitzar:

 • Manteniment de bases de dades de tercers en el programa de comptabilitat i del programa de nòmines.
 • Emisió de les liquidacions d´IBI.
 • Atenció presencial i telefònica al contribuent.
 • Gestió i assitència en la confecció de les autoliquidacions de plusvàlues IIVTNU
 • Tramitació d’expedients de deutors fallids i crèdits incobrables
 • Domiciliacions bancàries de rebuts.
 • Tramitació administrativa de bonificacions d’IVTM
 • Col.laboració en la tramitació de recursos de reposició als tributs locals.
 • Registre de factures i sincronització diaria d’aquelles que entren pel portal FACe.
 • Introducció de l’aplicació pressupostària a cada factura en el programa de comptabilitat i enviar les factures als gestors pressupostaris.
 • Fer el seguiment de les factures en el portafirmes y assistir als gestors dels problemes que puguen generar-se en el portafirmes.
 • Atenció als proveïdors.
 • Actualització de les concessions i pagaments de les subvencions concedides en el portal de la BDNS.
 • Col·laboració en la tramitació administrativa dels expedients.

4- Ocupació contractada: Tècnic/a Administratiu/va

Persones contractades: 1

Tasques a realitzar:

 • Informació i atenció a les persones usuàries i empreses utilitzant els diferentes mitjans de comunicació: telèfon, SMS, correu electrònic, xarxes sociales, etc.
 • Informació a les persones usuàries i empreses sobre ofertes d’ocupació, formació, subvencions, etc.
 • Tramitació, apertura d’expedients, el.laboració de documents administratius.
 • Actualització de dades dels usuaris en la base de dades.
 • Recepció de documentació.
 • Recolçament administratiu en la gestió de la documentació de les Ajudes a la contractació, Ajudes a les persones emprenedores, Ajudes a la contractació en empresas cooperatives del sector agrari i altres que puguen convocarse.
 • Recolçament administratiu en la gestió d’ofertes d’ocupació
 • Recolçament administratiu en la gestió de la documentació dels diferents programes gestionats desde l’Agència: Pla d’ocupació Local, Avalem Joves, Conveni SPEE CCLL, Dipu et Beca, Programa de Garantía Juvenil i qualsevol altre programa que es pose en marxa.

PROGRAMA EMPUJU. DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda53.845,35 euros
Nombre de contractes4
Duració del contracteDe l’01/11/2019 al 31/10/2020
Tipus de contracteContracte per obra o servei

1- Ocupació contractada: Peó de neteja

Persones contractades: 4

Tasques a realitzar:

 • Neteja del Polígon Juan Carlos I, Polígon Nord, zona d’escampament de gossos i solars habilitats per a aparcament dins del casc urbà.
 • Manteniment de Cementeri, Zona barranc de Tramusser, rutes per a caminar, Parc Rural.

Ajuda cofinanciada pel Fons Social Europeu.Unió Europea
DESCRIPCIÓENLLAÇ
Direcció General d’Ocupació,
Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats
de la Comissió Europea
UAFSE, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social