TAULER d'ANUNCIS

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS D’ALMUSSAFES – EXERCICI 2020

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
CODI DIR3L01460351
1- DATA DE PUBLICACIÓ
BALANÇ OFICIAL
21/05/2021
1- DATA D’APROVACIÓ
BALANÇ OFICIAL
20/05/2021
2- DATA DE PUBLICACIÓ
INFORME (AUDITORIA)
21/05/2021
2- DATA D’APROVACIÓ
INFORME (AUDITORIA)
20/04/2021
3- DATA DE PUBLICACIÓ
INFORME (CONTABLE)
21/05/2021
3- DATA D’APROVACIÓ
INFORME (CONTABLE)
08/02/2021
4- DATA DE PUBLICACIÓ
INFORME (PÈRDUES I GUANYS)
21/05/2021
4- DATA D’APROVACIÓ
INFORME (PÈRDUES I GUANYS)
20/05/2021
5- DATA DE PUBLICACIÓ
MEMÒRIA ECONÒMICA
21/05/2021
5- DATA D’APROVACIÓ
MEMÒRIA ECONÒMICA
20/05/2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
1- BALANÇ OFICIAL
2- INFORME (AUDITORIA)
3- INFORME (CONTABLE)
4- INFORME (PÈRDUES Y GUANYS)
5- MEMÒRIA ECONÒMICA
DESCRIPCIÓ ENLLAÇ
DEPARTAMENTS – EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS
PÚBLICS D’ALMUSSAFES
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA –
EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVEIS PÚBLICS
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA